Επισκευές Περιελίξεις Μοτέρ Κινητήρων Γεννητριών

Για περισσότερο από 40 χρόνια, η ΝΑΥΤΕΧ Ltd παρέχει & υποστηρίζει υπηρεσίες σχετικές με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την επισκευή, σχεδόν κάθε είδους ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξειδικευόμαστε στις επισκευές κινητήρων και γεννητριών, κάθε είδους Περιελίξεις Κινητήρων Γεννητριών - συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, χαμηλής και μέσης τάσης - και ισχύος.
Επισκευές ηλεκτρικών κινητήρων - Επισκευές γεννητριών - Περιελίξεις μοτέρ / κινητήρων - Περιελίξεις γεννητριών